Trajnostne delavnice

Namen delavnic

Človekova kompulzivna potreba po nenehnem delu, imperializmu, ustvarjanju in produkciji postavlja obstoj človeštva pred resno preizkušnjo. Lahko bi rekli, da je človeštvo stopilo v vojno z naravo, ki pa je nepredvidljiva nasprotnica. Če želimo ohraniti, kar se nam zdi vredno ohraniti, bomo morali začeti pri samih temeljih. Pri mladih. Tu je pomembno poenotenje stališč države, staršev in vzgojiteljev okoli vprašanja okolijske vzgoje. In ravno v tem delu nastopijo naše delavnice.

Vsebina delavnic

Naše delavnice na temo trajnostnega razvoja so razdeljene v 3 vsebinske sklope, in sicer v skladu s 17 trajnostnimi cilji agende za trajnostni razvoj Organizacije združenih narodov.  Več o 17 univerzalnih ciljih agende za trajnostni razvoj.

  1. Teoretični del (definicija trajnostnega razvoja, ogljičnega odtisa in predstavitev trajnostnih ciljev OZN)
  2. Kako slovenska podjetja uresničujejo 17 trajnostnih ciljev v praksi?
    Konkretni praktični primeri dobrih praks trajnostnega poslovanja slovenskih podjetij
  3. Kako lahko sami uresničujemo 17 trajnostnih ciljev v praksi?
    Predstavitev 21 dnevnih trajnostnih izzivov, ki so namenjeni učencem s ciljem prevzemanja bolj trajnostno naravnanih življenjskih navad.

Vključevanje primerov dobrih praks slovenskega gospodarstva in mednarodnih inštitucij

Naše delavnice so unikatne, saj mladi poleg teorije o trajnostnem razvoju, dobijo vpogled v trajnost »izven zidov šole«. Na delavnicah namreč vključujemo primere dobrih praks trajnostnega poslovanja slovenskega gospodarstva ter delovanje mednarodnih inštitucij na področju trajnosti. Primeri dobrih praks podjetij so predstavljeni po sektorjih, pri čemer ustrezne vsebine pripravimo skupaj s partnerskimi podjetji, ki so vzor slovenskemu gospodarstvu na področju trajnosti.

Delavnice so namenjene izobraževalnim ustanovam (osnovne šole, srednje šole in gimnazije) ter, s prilagojeno vsebino, tudi podjetjem.

Predmetna stopnja OŠ, srednje šole in gimnazije:
Delavnice so v osnovi namenjene zadnji triadi učencev osnovne šole in dijakom srednjih šol ter gimnazij.

Razredna stopnja OŠ
Izvajamo pa tudi vsebinsko prilagojene delavnice za 3., 4. in 5. razred osnovne šole, in sicer na način, da v sklopu delavnice predstavimo 17 ciljev OZN o trajnostnem razvoju, podrobneje pa predstavimo zgolj 3 cilje, ki so otrokom v tej starostni skupini lažje razumljivi.

Didaktični pripomočki in orodja

Delavnica poteka s pomočjo didaktičnih pripomočkov strokovnjakov mednarodne organizacije The Global Goals, Unicefa in Organizacije Združenih narodov, prevedenih v slovenski jezik (Josh Elder, Natabara Rollosson, Sean Southey, Grace Allison and Karl Kesel, Margreet de Heer ipd. v sodelovanju z mednarodnimi organizacijami The Global Goals, Unicef in Organizacijo Združenih narodov).

Sprejmeš izziv?

Organiziramo 21 dnevne izzive z nagradnimi igrami na družbenih omrežjih

21 dnevni trajnostni izziv udeležence spodbuja k zdravi prehrani, trajnostni mobilnosti, športnim aktivnostim in odgovornosti do okolja. Z aktivnim vključevanjem v 21 dnevni trajnostni izziv boste lahko prišli do privlačnih nagrad naših partnerjev, hkrati pa boste bolj motivirani h grajenju novih navad.