Naše poslanstvo

Naše poslanstvo je vzpodbuditi, motivirati in aktivirati Slovence k trajnostno naravnanemu, zdravemu življenjskemu slogu, ki »preide v kri« in postane naša nova navada. Z vsakodnevnimi odločitvami smo posamezniki odgovorni za 72 odstotkov svetovnih emisij toplogrednih plinov. Za zmanjševanje le teh je potrebno spremeniti miselnost in navade glede prehrane, mobilnosti, potrošnje in samega načina bivanja. Naš cilj je pomagati posameznikom pri sprejemanju pozitivnih in zdravih vedenjskih vzorcev za trajnostni življenjski slog.

Kako spremeniti svoj življenjski slog? Enostavno, potrebujete le 21 dni!

Za spremembo življenjskega sloga je potreben čas in visoka motiviranost posameznika. Medicinske raziskave in strokovna literatura navajajo, da lahko v 21 dneh zgradimo navado, v 90 dneh pa le-ta postane del našega življenjskega sloga. Zgraditi trajnostno zdrave navade s pomočjo 21 dnevnih ciklov, ki so predstavljeni skozi trajnostne izzive, ki se skozi koristne vsebine odvijajo 90 dni.

Več informacij najdete na spodnjih povezavah 


Veste, kakšen je vaš ogljični odtis? Veste, kako vzpostaviti trajnostni življenjski slog?

Za vas izvajamo delavnice na temo trajnostnega razvoja. Cilj delavnic je spodbujanje posameznikov k spreminjanju navad v smeri bolj trajnostnega vedenja na področju prehranjevanja, potrošnje, mobilnosti in načina bivanja. Da je lažje vzpostaviti nove, trajnostno naravnane zdrave navade, bomo v Zavodu skupaj s partnerji, trajnostno naravnanimi podjetji, organizirali tudi 21 dnevni trajnostni izziv. Trajnostni izziv bo udeležence spodbujal k zdravi prehrani, trajnostni mobilnosti, športnim aktivnostim in odgovornosti do okolja. Z aktivnim vključevanjem v 21 dnevni trajnostni izziv boste lahko prišli do privlačnih nagrad naših partnerjev, hkrati pa boste bolj motivirani h grajenju novih navad.

Ekipa:

Tina Remic
Magistrica medn. razvojnega managementa, MA International Development management, University of Westminster, London. Medn. certificirana učiteljica joge, Staffordshire

Sem najprej ponosna mamica dveh čudovitih punc, nato ustanoviteljica Zavoda Trajnostni izziv 21, magistrica razvojnega managementa in mednarodno certificirana učiteljica joge. Navkljub dolgoletni karierni poti na področju razvoja v finančni industriji, v mojem življenju danes prevladuje predvsem strast do joge in želja po tem, da posameznikom pomagam pri grajenju pozitivnih navad in zdravega, trajnostno naravnanega, življenjskega sloga.

Patricija Kožuh
Magistrica psihosocialne pomoči iz kognitivno vedenjskega pristopa, Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Želja po negovanju duševnega in duhovnega sveta človeka mi je v času študija odprla pot do raziskovanja dveh danes zelo priljubljenih in medsebojno povezanih praks – čuječnosti in sočutja. Dragocene izkušnje so mi prinašali predvsem meditativni odmiki, sodelovanje pri oblikovanju in izvajanju tečajev čuječnosti, psihoterapija in strokovna ter čuteča podpora učiteljev, ki sem je bila deležna na izobraževanjih. V zadnjem času pa mi srce in oči na novo odpirajo predvsem moja sveža vloga materinstva ter vsakdanja dinamika in čari družinskega življenja.

Miha Lukanc
Univerzitetno diplomirani ekonomist, Ekonomska Fakulteta v Ljubljani, Univerza v Ljubljani

Skupno sem 16 let izkušnje nabiral v poslovno razvojno naravnanih projektih, prodaji, marketingu, vodenju in implementaciji upravljanja odnosov s strankami. Sem ponosen očka 13 letnemu sinu in 10 letni hčerki. Po duši sem strasten športnik, ki se, namesto v avto, veliko raje usede na kolo.

Strokovni svet zavoda

Strokovni svet je kolegijski strokovni organ Zavoda Trajnostni izziv 21, ki ga sestavlja od 3 do 9 članov in obravnava vprašanja s področja strokovnega dela Zavoda Trajnostni izziv 21 ter odloča o strokovnih vprašanjih, predvsem pa:

  • določa strokovne podlage za programe dela in razvoja Zavoda Trajnostni izziv 21
  • daje direktorju Zavoda trajnostni izziv 21 mnenja in predloge glede organizacije programskega strokovnega dela in pogojev za razvoj dejavnosti z uvajanjem sodobnih metod dela
  • obravnava predloge programov trajnostnih delavnic Zavoda Trajnostni izziv ter poročil o njihovem uresničevanju
  • obravnava druga morebitna vprašanja s področja strokovnega dela Zavoda Trajnostni izziv 21

Strokovni svet lahko po potrebi pritegne k sodelovanju tudi druge interne strokovnjake Zavoda Trajnostni izziv, prostovoljce ali zunanje strokovnjake, ki posredno ali neposredno delujejo na področju trajnostnega razvoja.

Člani sveta:

Tina Remic
MA International Development Management (University of Westminster, London)

So-ustanoviteljica in predsednica sveta zavoda.

Arnold Ledl
univ. dipl. inž

Arhitekt in ravnatelj Srednje šole za gradbeništvo in varovanje okolja (Šolski center Celje).

Nina Oblak
magistrica profesorica razrednega pouka

Pedagoginja, predavateljica izobraževanj za učitelje, vzgojitelje in starše, kreatorka poučnih vsebin na Voyo, avtorica knjig za opismenjevanje učencev prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja.

Anastacia Kay
Ed.M. (Harvard Graduate School of Education)

Strokovnjakinja za osebni razvoj in kognitivne vedenjske pristope, ustvarjalka izobraževalnih vsebin na YouTubu z impresivnimi 68 mio ogledi.

Tina Trtnik
univ. dipl. teol.

Certificirana Nutricistka; Stanford University – Nutrition science, strokovnjakinja za trajnostno prehranjevanje